Kroatien turist guide

Kroatiens historia

Omkring 500-talet och 600-talet började kroater och slaver att bosätta sig i det område som idag utgör Kroatien. Därefter har delar av landet erövrats av en del kringliggande välden såsom Ungern på 1100-talet, Venedig på 1200-talet (som då var en egen stat) och det Osmanska riket (Turkiet) omkring 1450. I området kring den osmanska gränsen bildades år 1535 en militärgräns dit serber flyttade i syfte att ta över området och förhindra en kroatisk nationalstat, en gräns som kom att spela stor roll senare på 1990-talet.

Under 1700-talet blev Kroatien en del av det Habsburgska väldet som då styrdes från Wien och inte förrän 1830 kom det kroatiska språket att bildas som ett eget språk. Efter första världskriget med Österrike-Ungerns fall blev Kroatien år 1918 en självständig stat. Samtidigt anslöt sig kroaterna till serberna och slovenerna, som elva år senare gemensamt skapade det första sammanhållna Jugoslavien. Kroatien var sedan, tillsammans med nuvarande Bosnien-Hercegovina, Makedonien, Montenegro, Serbien och Slovenien, en del av federationen Jugoslavien.

1980 började kroaterna kämpa för en egen demokrati som blev verklighet 1991 efter ett allmänt val 1990. Självständigheten resulterade i inbördeskrig, bland annat det kroatiska självständighetskriget med den jugoslaviska armén och serbiska separatister. Men 1995 slöts ett fredsavtal, det så kallade Daytona-avtalet, mellan Kroatien, Bosnien-Hercegovina och dåvarande Jugoslavien (Serbien-Montenegro).

1996 nekades Kroatien medlemskap i Europarådet, dels på grund av svag ekonomi, men står idag som kandidat till EU. Förhandlingarna förväntas avsluta under 2009.